تبلیغات
راهنمای خرید MVM110 - متن كامل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف كنندگان خودرو
  آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف كنندگان خودرو  كه به تصویب كارگروه حمایت از تولید رسیده است  به شرح زیر است:
ماده 1- ضوابط مندرح در این آیین نامه شامل عرضه كنندگان واسطه‌های فروش واسطه‌های خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز انواع خودرو اعم از سواری، وانت، دو دیفرانسیل، ون، مینی بوس، میدی باس، اتوبوس، كامیونت، كامیون، كشنده و موتور سیلكت كه در داخل كشور تولید و یا در چارچوب مقررات جاری به كشور وارد شده و یا می شود، می‌باشد.
ماده 2- تعاریف و اصلاحات این آیین نامه به شرح زیر است:
الف – خدمات پس از فروش : عبارت است از كلیه خدمات پس از فروش یك محصول از قبیل ضمانت، تعهد، (پشتیبانی خدمات، تعمیران وتامین قطعات استاندارد) كه موجب تضمین كاركرد مطلوب محصول می‌باشد.
ب – دستور العمل شرابط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو: این دستور العمل شامل حداقل شرایط كمی و كیفی خدمات پس از فروش است كه توسط وزارت صنایع و معادن به كلیه شركت‌های عرضه كننده خودرو ابلاغ گردیده و در فواصل زمانی تعیین شده در آن توسط بازرس مورد بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
پ – واسطه خدمات پس از فروش : به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود كه توسط عرضه كننده عهده دار خدمات پس از فروش خودرو ( از طریق نمایندگی های مجاز ) در طول دوره تضمین و تعهد می باشد واسطه خدمات پس از فروش می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه كننده یا به عنوان شركتی مستقل تحت نظارت عرضه كننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید .
ت – استاندارد‌های ابلاغی : كلیه معیار‌ها و مشخصات فنی ناظر بر كیفیته چگونگی تولید (فروش) و خدمات پس از فروش كه حسب مورد توسط دولت ، وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،‌سازمان حفاظت محیط زیست و كمیته معیار مصرف سوخت ابلاغ می‌گردد.
تبصره – استاندارد‌های فنی شركت‌های عرضه كننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق الاشاره جز استاندارد‌های ابلاغی محسوب خواهد شد .
ث – تصمین یا ضمانت : به مجموعه خدمات تعهد شده اعم از تامین قطعات،‌خدمات فنی استاندارد و یا تعویض خودرو اعلام شده از طرف عرضه كننده به مصرف كننده مطابق مفاد این آیین نامه اطلاق می گرددكه در یك دوره زمانی یا طی مسافت مشخصی انجامن آنها به طور رایگان از سوی عرضه كننده تامین می‌گردد.
ج – ضمانت نامه : سندی است كه توسط عرضه كننده به همراه خودرو تحویل مصرف كننده می گردد و در برگیرنده تعهدات دوران ضمانت و تعهد خدمات عرضه كننده می باشد در ضمانت نامه شرح قطعات مصرفی و استهلاكی كه مشمول ضمانت نمی شود ذكر می گردد.
چ – خدمات تعهد شده: به مجموعه خدمات شامل تعمیرات،‌تامین لوازم یدكی، پشتیبانی خدمات و اجرت المثل اطلاق می شود كه انجام آن در یك دوره زمانی مشخص از سوی عرضه كننده تعهد می گردد .
ح – استفاده مطلوب از خودرو : استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه كننده (رعایت تعداد سرنشین و مقدار بار تا ظرفیت مجاز،‌شیوه نگهداری خودرو و نظایر آن ) كه در ضمانت نامه توضیح داده شده است می باشد .
خ – كتابچه راهنمای مصرف كنندگان : كتابچه‌ای است كه حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، متعلقات و تجهیزات همراه خودرو، فهرست تجهیزات و وسایل اضافی خودرو، بازدید های دوره‌ای، قانون و آیین نامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو،‌فهرست نمایندگی های مجاز شبكه فروش و خدمات پس از فروش می باشدو در زمان تحویل خودرو باید توسط عرضه كننده به مصرف كننده ارائه گردد .
د – تامین خودرو جایگزین مشابه : منظور از تامین خودروی جایگزین ( فقط در دوران ضمانت ) واگذاری خودرو مشابه و در صورت عدم امكان پرداخت خسارت خواب خودرو ( توقف بلا استفاده خودرو) می باشد.
ذ – قیمت كارشناسی : قیمت كارشناسی خودرو براساس نظر كارشناسی رسمی دادگستری در رشته مرتبط خواهد بود .
ر – بازرس : شخصیت حقوقی است كه توسط وزارت صنایع و معادن در مورد خودرو‌های ساخت داخلی و در مورد خودرو‌های وارداتی توسط وزارت بازگرانی برای نظارت بر عملكرد عرضه كننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش،‌نمایندگی‌های مجاز، تهیه گزارش‌های ادواری/ موردی و ارائه به همراه اظهار نظر لازم به مراجع ذیربط ( برای خودرو‌های ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و برای خودرو‌های وارداتی به وزارت بازرگانی معرفی می شود. هزینه‌های انجام بازرسی‌ها بر عهده عرضه كننده می باشد در صورتی كه سازندگان خودرو داخلی اقدام به وارداتخودرو نمایند به جهت هماهنگی در انجام فرایند بازرسی بازرس موردنظر توسط وزارت صنایع و معادن معرفی خواهد شد .
ز – عیب : زیاده ‌نقیصه و یا تغییر حالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا و خدمات و یا عدم امكان استفاده متعارف از آن می گردد.
ژ-قطعات ایمنی خودرو‌ : قطعاتی كه نقص یا عیب آنها موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد.
ماده 3- وزارت صنایع و معادن و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند فهرست قطعات مشمول استاندارد ملی و فهرست قطعات و عیوب امینی را تهیه و ابلاغ نمایند .
ماده 4- عرضه كننده خودرو موظف است كتابچه راهنمای مصرف كنندگان اوراق ضمانت نامه به زبان فارسی، مشخصات خودرو، سند فروش، پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان و نظر سنجی،‌نام و نشانی نمایندگی های مجازدر سراسر كشور را در زمان تحویل خودرو به مصرف كننده تحویل نماید.
تبصره 1- برای خودرو سبك و موتور سیكلت آموزش نحوه استفاده به مصرف كنندگان می تواند از طریق ارائه كتابچه یا لوح فشرده صورت پذیرد برای خودرو‌های سنگین علاوه بر موارد فوق برگزاری دوره‌های آموزش حضوری(حداقل دو ساعت) الزامی است .
تبصره 2- رعایت ضوابط مندرج در كتابچه راهنمای مصرف كننده برای مصرف كننده الزامی است
ماده 5- حداقل دوره تضمین برای خودرو‌های سبك( سواری، وانت، دو دیفرانسیل و ون) از تاریخ تحویل به مصرف كننده دو سال یا كاركردی برابر 40000 كیلومتر هر كدام زودتر فرا برسد و برای خودرو‌های وارداتی پنج سال یا 150000 كیلومتر هر كدام زودتر فرا برسد و برای خودرو‌های سنگین ( مینی بوس،‌میدی باس،‌اتوبوس، كامیونت، كامیون و كشنده) از تاریخ تحویل به مصرف كننده سه سال یا كاركردی برابر 200.000 كیلومتر هر كدام زودتر فرا برسد و برای موتور سیكلت از تاریخ تحویل به مصرف كننده شش ماه می باشد .
تبصره 1- عرضه كننده می تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور ارتقا رضایت مندی مصرف كننده نسبت به افزایش دوره ضمانت با تعهدات مربوطه اقدام نماید كه در این صورت جزییات شرایط آن باید به ظور شفاف به مصرف كننده اعلام گردد.
تبصره 2- ضمانت رنگ برای خودرو‌های سبك حداقل سه سال و برای خودرو‌های سنگین حداقل هجده ماه می‌باشد.
تبصره 3- اقلام ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفی از قبیل روغن،‌مایع خنك كننده و نظایر آن و استهلاك قطعات استهلاكی از قبیل لنت ترمز ، تیغه برف پاك كن ،؛‌صفحه كلاچ و نظایر آن به جز اقلام مصرفی كه از طرف عرضه كننده تضمین گردیده است نمی‌باشد .
تبصره 4- تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاكی كه ناشی از عیب موجود در هر یك از مجموعه های خودرو باشد بر عهده عرضه كننده بوده و مشمول تضمین می‌گردد.
تبصره 5- تعمیر خودرو یا تعویض قطعات ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف به وجود آمده كه به علت ایرادات فنی خودرو نباشد مشمول ضمانت نمی‌گردد.
ماده 6- عرضه كنندگان موظف به تهیه و راه اندازی سامانه‌ای می‌باشند كه به كمك آن مصرف كنندگان در صورت تمایل بتوانند قبلاز مراجعه به نمایندگی های مجاز از طریق ارتباط با آن زمان و محل مراجعه خود را مشخص نمایند در صورتی كه مصرف كننده تاكید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه كننده باید در اولین زمان ممكن نسبت به این موضوع اقدام نماید.
ماده 7- در دوران ضمانت،‌نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش كلیه خودرو‌های تحت مسئولیت می باشند شرح خدمات انجام شده و لیست قطعات عویض شده باید به صورت كتبی به مصرف كننده تحویل گردد.
ماده 8- چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت كه ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد بیش از دو روز كاری طول بكشد واسطه خدمات پس از فوش موظف به تامین خودرو مشابه جایگزین و در صورت عدم امكان پرداخت خسارت خواب خودرو به شرح ماده 10 این آیین نامه می‌باشد.
تبصره – چنانچه عیوب موجود در هر یك از مجموعه های خودرو به تشخیص كارشناس فنی راهنمایی و رانندگی سبب بروز جادثه و یا تصادف شده باشد خدمات مربوطه مشمول ضوابط انی ماده بوده و بر عهده عرضه كننده می‌باشد.
ماده 9- مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز كاری برای كلیه روز‌های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیند‌های داخلی عرضه كننده واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز شروع و در روزی كه نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم آمادگی تحویل خودرو به مصرف كننده را اعلام می نماید خاتمه می یابد .
تبصره – در صورت مراجعه مصرف كننده به همان نمایندگی مجاز ویا هر یك از نمایندگی های دیگر برای بار دوم برای رفع ایراد تكراری زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می‌گردد.
ماده 10- ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو ( به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف) به صورت زیر می‌باشد:
الف – خودرو‌های سواری : برای توقف كلیه خودرو‌های سواری از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز كاری یا زمان استاندارد تعمیرات كه قبلاً از سوی بازرس مورد تایید قرار گرفته است به مقدار پانزده ده هزارم (0.0015) قیمت‌های اعلامی فروش محصول توسط تولید كننده یا عغرضه كننده مصرف كننده پرداخت می شود.
ب – خودرو‌های عمومی ( تاكسی،‌وانت و ون) برای توقف كلیه خودرو‌های عمومی از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز كاری یا زمان استاندارد تعمیرات كه قبلاً‌از سوی بازرس مورد تایید قرار گرفته است به مقدار بیست دههزارم (0.0020) بهای خودرو توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت می شود .
ج – خودرو‌های سنگین ( مینی‌بوس، میدی باس، اتوبوس، كامیونت، كامیون و كشنده ): برای توقف كلیه خودرو‌های سنگین به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز كاری یا زمان استاندارد تعمیران كه قبلاً‌از سوی بازرس مورد تایید قرار گرفته است به مقدار یك هزارم (0.001) بهای خودرو توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت می شود.
د – موتور سیكلت : برای توقف انواع موتور سیكلت به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز كاری به مقدار یك هزارم (0.001) بهای موتور سیكلت ( حداقل مبلغ پانزده هزار (15.000) ریال به ازای هر روز توسط عرضه كننده به مصرف كننده پرداخت می شود .
تبصره 1- در صورت توقف خودرو‌ی سنگین بیش از یك ماه به طول انجامد، با موافقت كتبی مصرف كننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یك ماه عرضه كننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (0.0002) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می‌ابشد.
تبصره 2- در خصوص پرداخت خسارت خواب خودرو عرضه كننده می تواند از طریق واسطه خدمات پس از فروش خودرو اقدام نماید .
ماده 11- چنانچه مصرف كننده در دوران ضمانت به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع كامل ایرادات خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره ضمانت خودرو برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد عرضه كننده یا واسطه خدمات پس از فروش موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام كتبی موضوع به مصرف كننده ترتیبی اتخاد نماید كه خودرو در اولین فرصت ممكن تحت شرایط ضمانت رفع نقض گردد تضمین تعمیرات انجام شده براساس ماده 16 این آیین نامه الزامی می باشد .
تبصره – كلیه خدمات ارایه شده در دوران ضمانت از جمله تعمیرات اشاره شده در این ماده مشمول ضمانت مورد اشاره در ماده 16 این آیین نامه می باشد
ماده 12- عرضه كننده موظف است در صورتی كه مدت خواب خدرو مطابق ترتیبات ماده 9 بیش از یك ماده باشد مدت یاد شده را به زمان دوره تضمین خودرو مربوطه اضافه نماید .
تبصره : در دوران ضمانت هزینه‌های بارگیری و حمل خودرو‌های در راه مانده و غیر قابل تعمیر به استثناء موارد تصادفی بر عهده عرضه كننده می باشد .
ماده 13- حداقل مدت زمان تعهد خدمات شامل تامین كلیه قطعات یدكی و ارایه خدمات تعمیرات به مدت حداقل ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از نوع و مدل مربوطه توسط عرضه كننده می باشد .
ماده 14- در دوران تعهد عرضه كننده واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی‌های مجاز موظف به پذیرش كلیه خودرو‌های تحت مسئولیتمی باشند صورت حساب مربوط به تعمیر و تعویض كلیه قطعات و مجموعه‌های معیوب گزارش شده توسط مصرف كننده باید براساس دستور العمل زمان استاندارد موضوع ماده 15 تنظیم و به مصرف كننده ارایه گردد .
تبصره 1- عرضه كننده، واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز آن به موظف به پذیرش كلیه خودرو های وارداتی مشابه كه دارای نمایندگی رسمی آن در كشور است می باشد و رعایت كلیه ضوابط انی آیین نامه و مقررات و زارت بازرگانی در این خصوص الزامی است .
تبصره 2- عرضه كنندگان موظف به بكارگیری سامانه پذیر موضوع ماده 6 برای دوران تعهد نیز می باشند .
ماده 15- عرضه كننده باید نسبت به تدوین جدول زمان استاندارد تعمیرات و همچنین تعیین نرخ ساعت تعمیرات اقدام نماید و پس از تایید بازرس آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابلاغ نماید تا صورتحساب مصرف كننده بر آن اساس صادر و به مصرف كننده تحویل شود عرضه كننده باید در نمایندگی های مجاز امكاناتی را فراهم نماید تا در صورت در خواست مصرف كننده امكان مقایسه صورتحساب صادره با جداول مذكور وجود داشته باشد .
ماده 16- عرضه كننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن ارایه صورتحساب مندرج در ماده 14 خدمات ارایه شده خود را به مدت دو ماه ویا 3000 كیلومتر هر كدام زودتر فرا برسد ضمانت نماید .
ماده 17- نمایندگی مجاز تحت هعر شرایطی ملزم به پذیرش خودرو‌هایی كه به دلیل موارد ایمنی قادر به تردد نیستند می باشد .
ماده 18- اگر نمایندگی مجازتشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش خودرو‌ دارای عیب دیگری است قبل از تعمیر آن باید با مصرف كننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیر كسب تكلیف نماید .
تبصره – در دوران تعهد نمایندگی مجاز باید داغی قطعات تعویضی را به مصف كننده تحویل دهد .
ماده 19- چنانچه به تشخیص مراجع مقرر در این آیین نامه به علت استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه كننده واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز و یا ناشی از عدم كیفیت تعمیرات و یا در صورت سهل انگاری خسارتی متوجه مصرف كننده گردد عرضه كننده موظف به جایگزین كردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات ، بدون دریافت وجوه جبران خسارات وارده می باشد .
ماده 20- ایجاد نمایندگی مجاز توسط عرضه كنندگان انواع خودرو مطابق ضوابط زیر می باشد :
الف – حداقل امكانات مورد نیاز نماینده رسمی بر حسب تعداد دستگاه خوردو های سبك به شرح جدول پیوست شماره 1 كه به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است می باشد .
ب – عرضه كنندگان انواع خودرو های اتوبوس برون شهری كامیون و كشنده، جهت ارایه خدمات پس از فروش به مصرف كنندگان موظفند در هر یك از محور‌های اصلی جاده‌ای كشور به شرح جدول پیوست شماره 2 كه به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است حداقل یك نمایندگی مجاز ایجاد نمایند.
ج – عرضه كنندگان انواع موتورسیكلت جهت ارایه خدمات پس از فروش به مصرف كنندگان موظفند در شهر‌های مراكز استان ها حداقل یك نمایندگی مجاز ایجاد یا اعلام نمایند.
تبصره – تعداد نمایندگی های مجاز و پراكندگی آنها در سطح استان‌ها شهر ها و محور های ارتباطی در كشور براساس پرامتر‌هایی نظیر تعداد خودرو‌هایعرضه شده ضریب مراجعه سالانه خودرو ها در دوران ضمانت و تعهد ، مدت زمان توقف خهودرو‌ها در هر بار مراجعه به نمایندگی های مجاز و پراكندگی خودرو‌های عرضه شده توسط عرضه كنندگان محاسبه و براساس آن در صورتنیاز نسبت به توسعه شبكه نمایندگی های مجازاقدام خواهند نمود .
ماده 21- شرایط و ضوابط كمی وكیفی ایجاد نمایندگی های مجاز و نحوه ارزیابی دوره‌ای نمایندگی های مذكور براساس دستور العملی خواهد بود كه به تصویب وزیر صنایع و معادن می رسد .
تبصره – عرضه كننده تحت هیچ رایطی مجاز به جذب و بكارگیری نمایندگی های تحت پوشش خود یا هر یك از شركت‌های عرضه كننده كه براساس دستور العمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مردود شناخته شده و لغو دائم گردیده‌اند تا زمان انجام اصلاحات لازم و رسیدن به سطح كیفی قابل قبول نمی‌باشند .
ماده 22- عرضه كننده خودرو‌باید نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط پذیرش ، گردش كار خدمات قابل ارایه و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز درچارچوب شرایط ضوابط موضوع ماده 21 و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید.
ماده 23- نمایندگی مجاز موظف به نصب تابلوی رتبه نمایندگی و همچنین نصب تابلوی حقوق مشتریان به نحوی كه قابل رویت مصرف كنندگان باشد در محل پذیرش می باشند تابلوی حقوق مشتریان توسط وزارت صنایع ومعادن در چارچوب ایین نامه تدوین و به عرضه كنندگان اعلام خواهد شد .
ماده 24- عرضه كننده خودرو باید ضمن آموزش كاركنان خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها مستندات اجرایی لازم برای ارایه خدمات به هر محصول كلیه دستور العمل های فنی راهنمای تعمیراتی بخش‌های مختلف خودرو و آموزش استفاده از تجهیرات تخصصی را فرهم و از طریق واسطه خدمات پس از فروش به كلیه نمایندگی های مجاز ارایه نماید .
ماده 25- عرضه كننده باید برای خودرو‌های جدید ،‌ابزارآلات ،‌تجهیزات و قطعات یدكی مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز را تامین و آموزش‌های لازم را به كاركنان فنی آنها قبل از شروع تحویل خودرو به مصرف كننده داده باشد
ماده 26- عرضه كننده موظف است سیستمی را برای تامین و توزیع به موقع قطعات یدكی مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها براساس ضوابطی كه توسط وزارت صنایع و معادن ابلاغ می شود جهت ارایه به مصرف كنندگان طراحی و اجراه نماید.
ماده 27- عرضه كننده خودرو موظف است سیستم ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو ها را ایجاد نماید به طوری كه در صورت تشخیص وجود نقص فنی در هر گروه از قطعات نصب شده كه باعث بروز خسارت شده باشد امكان فراخوان خودرو‌های مربوطه و بر طرف نمودن نقص مزبور وجود داشته باشد .
ماده 28- واسطه فروش و خدمات پس از فروش موظف است نظام رسیدگی به شكایات مصرف كنندگان را در شركت و كلیه نمایندگی های مجاز مستقر نمایند و گزارش عملكرد دوره ای خود را به مراجغ ذی ربط ارسال نماید .
تبصره – در نظام فوق الذكر مدت زمان تعیین تكلیف نهایی شكایت مصرف كننده از زمان وصول شكایت توسط عرضه كننده یا واسطه خدمات پس از فروش نباید از 20 روز تجاوز نماید .
ماده 29- واسطه فروش و خدمات پس از فروش باید سامانه‌ای را برای پرداخت هزینه‌های خسارات وارده به مصرف كننده همزمان با راه اندازی مستقر و اجرا نماید .
ماده 30- عرضه كنندگان باید نسبت به استقرار شبكه اطلاعاتی رایانه‌ای بین واسطه فروش خدمات پس از فروش و كلیه نمایندگی های مجاز و آموزش عملی كاركنان آنها در زمینه بكارگیری آن اقدام نمایند تا علاوه بر نحاسبه مدت خواب خودرو لیست قطعات مصرفی بر روی هر خودرو و صورتحساب هر مصرف كننده برای بازرس قابل دسترسی باشد .
ماده 31- واسطه فروش و خدمات پس از فروش موظف است نظام نظرسنجی از مراجعیت كلیه نمایندگی های مجاز را تحت نظر سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگانتدوین و در بازه‌های زمانی به اجرا در آورد و براساس نتایج حاصله اقدامات اصلاحی موثر را اعمال نماید .
ماده 32- واسطه فروش و خدمات پس از فروش موظف است سیستم نظارت بر نمایندگی های مجاز را براساس وظایف تعیین شده در این قانون آیین نامه مربوطه و دستور العمل های ابلاغی مراجع ذیاربط مذكور در این آیین نامه ایجاد و در بازه‌های زمانی مشخص اجرا نماید
تبصره 1- واسطه فروش و خدمات پس از فروش موظف است دستور العمل اعطا و لغو نمایندگی ها را با معیار ‌های مشخ شده ابلاغی مراجع ذیربط تهیه و اجرا نمایند .
تبصره 2- واسطه فروش و خدمات پس از فروش باید نام و نشانی كلیه نمایندگی های مجازخود را به همراه سایر مشخصات در خواستی جهت ارزیابی عملكرد آنها به بازرس معرفی نماید .
ماده 33- عرضه كنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف كننده را از خدمات ارایه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین نمایند چنانچه رضایت مصرف كننده تامین نشود وی بدوا می تواند شكایت خود را در مور خودرو‌های ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودرو های وارداتی به وزارت بازرگانی تسلیم نماید شكایت مصرف كننده از سوی مرجع ذی ربط ظرف سی روز مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت عدم حل و فصل موضوع هر یك از طرفین می‌توانند به هیات حل اختلاف مربوطه مركب از نماینده عرضه كننده خودرو كارشناس رسمی دادسگتری در رشته مرتبط و كارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست كارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمایند و مرجع حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ دریافت شكایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام نماید در صورت اعتراض هر یك از طرفین به صورتجلسه حل اختلاف خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود .
تبصره – كلیه نهاد‌ها و سازمان‌هایی كه مصرف كنندگان جهت طرح شكایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شكایت مصرف كننده را در مورد خودرو‌های ساخت داخل به وزارت صنایع و معادن و در مورد خودرو‌های وارداتی به وزارت بازرگانی ( سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان ) ارسال نماید.
ماده 34- مسئولیت اجرایی مفاد این آیین نامه بر عهده عرضه كننده خودرو می باشد .
ماده 35- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت صنایع و معادن و برای خودرو‌های وارداتی با هماهنگی وزارت بازرگانی می‌باشد.
ماده 36- ارزیابی های ادواری عرضه كنندگان خودرو واسطه های فروش ،‌واسطه‌های خدمات پس از فروش ،‌نمایندگی مجاز و ارایه گزارش‌های ادواری موردی به عهده بازرس كه برای خودرو‌های ساخت داخل توسط وزارت صنایع ومعادن و برای خودرو‌های وارداتی با هماهنگی وزارت بازرگانی تعیین می گردد می باشد جمع بندی گزارش‌ها و ارایه آن به كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر عهده وزارت صنایع و معادن می‌باشد .
ماده 37 – مسئولیت رسیدگی به شكایات مصرف كنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه كننده می باشد در صورت بروز اختلفا بین عرضه كننده و مصرف كننده مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مورد اشاره در ماده 33 این آیین نامه قابل پیگیری خواهد بود .
 
نویسندگان
نظر سنجی
با مطالعه ی مطالب این وبلاگ چه تصمیمی گرفتید؟آرشیو مطالب
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :